B&B Biuro Biegłych Rewidentów to:

Wieloletnie doświadczenie zawodowe

Kilkuosobowa grupa biegłych

Licencjonowani doradcy podatkowi

Czym zajmuje się nasza firma?

B&B Biuro Biegłych Rewidentów Barbara Baran jest firmą audytorską wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3184.
Właścicielem firmy jest biegły rewident Barbara Baran wpisana do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 101.
Doświadczenie zawodowe oraz wypracowane standardy pracy pozwalają na dobry kontakt z klientem, zrozumienie jego potrzeb i umożliwiają wieloletnią współpracę.

Firma współpracuje na bieżąco z kilkuosobową grupą biegłych rewidentów oraz licencjonowanym doradcą podatkowym.

Zakres usług

Firma świadczy usługi w zakresie:

  • Badania sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych
  • Przeglądu i analizy ksiąg rachunkowych
  • Doradztwa w zakresie rachunkowości i podatków,
  • Audytu programów finansowanych ze środków unijnych,
  • Obsługi fuzji, przejęć, przekształceń i połączeń podmiotów gospodarczych.
W ramach umowy o badanie sprawozdania finansowego B&B Biuro Biegłych Rewidentów Barbara Baran zapewnia możliwość uzyskania nieodpłatnych konsultacji oraz wyjaśnień w trakcie sporządzania i badania sprawozdania.

Jesteś zainteresowany lub potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu!

Biuro Biegłych Rewidentów

52-245 Wrocław
ul. Szarych Szeregów 79
Nr KRBR 3184
NIP 8991724506


tel: 601 705 859
e-mail: baran.barbara@bib-biuro.pl