B&B Biuro Biegłych Rewidentów

B&B Biuro Biegłych Rewidentów Barbara Baran jest firmą audytorską wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w dniu 09.01.2007 pod numerem 3184.

Właścicielem firmy jest biegły rewident Barbara Baran wpisana do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 101.

Firma świadczy usługi w zakresie:

  • badania sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych,
  • przeglądu i analizy ksiąg rachunkowych,
  • doradztwa w zakresie rachunkowości i podatków,
  • audytu programów finansowanych ze środków unijnych,
  • obsługi fuzji, przejęć, przekształceń i połączeń podmiotów gospodarczych.

W ramach umowy o badanie sprawozdania finansowego B&B Biuro Biegłych Rewidentów Barbara Baran zapewnia możliwość uzyskania nieodpłatnych konsultacji oraz wyjaśnień w trakcie sporządzania i badania sprawozdania.

Doświadczenie zawodowe oraz wypracowane standardy pracy pozwalają na dobry kontakt z klientem, zrozumienie jego potrzeb i umożliwiają wieloletnią współpracę.

Firma współpracuje na bieżąco z kilkuosobową grupą biegłych rewidentów oraz licencjonowanym doradcą podatkowym.

B&B Biuro Biegłych Rewidentów Barbara Baran, zgodnie z wymogiem ustawowym, jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Kontakt

 

Biuro Biegłych Rewidentów

52-245 Wrocław
ul. Szarych Szeregów 79
Nr KRBR 3184
NIP 8991724506


601 705 859


baran.barbara@wp.pl

 
CMS Web design - Tworzenie stron www